My status
Различни GPS/GSM решения за проследяване на диви животни


GPS проследяване на диви животни или GPS телеметрия е новата зона с висок потенциал за растеж за GPS приложения. Със своите малки размери, тегло и възможност за захранване чрез соларни клетки, тези устройства могат да бъдат ползвани по все по-голям брой начини. За повечето от нас GPS проследяване по всяка вероятност означава система за GPS проследяване на МПС-та, но ние ще покажем дори по-впечатляващи приложения в съвсем различни области. Събирането на данни е първата стъпка, но четенето на данните е много по-сложно и скъпо струващо, особено в реално време. Простите пасивни устройства запазват данните във вътрешната памет. Данните могат да бъдат четени само след като устройството бъде взето от потребителя или понякога когато е близо до радио връзка между устройството и приемник. Електронинвест предлага по-сложни GPS устройства за проследяване на диви животни - те изпращат данни през клетъчната телефонна мрежа на определен времеви интервал или при поискване! Нашите устройства имат двупосочна комуникация чрез SMS или GRPS. Очевидно е, че могат да работят само в зони с покритие от клетъчна телефонна мрежа.Двупсочната комуникация има допълнителното преимущество, че програмирането на устройството може да бъде променено, дори когато се използва или е далеч. По този начин потребителят може да променя интервала между отчетите или дори да изпраща устройството в режим на пауза. По-скъпите ни GPS устройства за проследяване на диви животни изпращат данни в определен интервал в GSM мрежи използвайки SIM чип. Тази функционалност работи в GSM мрежи в Европа на определена цена. Това осигурява глобално покритие с много добра цена!