My status
GPS/GSM/VHF ТРАКЕР НАШИЙНИК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДИВИ БОЗАЙНИЦИ:

Тракерите – нашийници (Collars for mammals) от серията ЕМТ са предназначени за локализиране и проследяване на малки, средни и едри диви бозайници с различен диапазон на теглото като рисове (Lynx lynx), благороден елен (Cervus elaphus), дива коза (Rupicapra rupicapra), кафява мечка (Ursus arctos) и др. с цел изследване на техния хабитат и миграция. Продукта е съвместно дело между Електронивест и водещи природозащитни организации в България - „Българска фондация биоразнообразие” и сдружение за дива природа „Балкани”. С помощта на вградения съвременен GPS приемник, получените данни са от изключително висока точност и могат точно да възпроизведат пътищата за преминаване и поведенческитe модели на животните навсякъде по света. Използваните компоненти с най-ниска консумация дават възможност нашийниците да работят безпроблемно за много дълъг период и да изпратят огромно количество данни.
Зададените многобройни режими за работа и изпращане на данни, позволяват максимално точно да се изпълнят задачите на научните изследвания и програми. Режимите могат да се сменят от потребителите с помощта на мобилен телефон. С мобилният телефон потребителят може и лесно да провери за текущото състояние на тракера – режим на работа и местоположението на животното. Данните се съхраняват в енергонезависима памет и се изпращат по няколко канала: към GSM-модем със SMS съобщения; FTP сървър; към сървър по GPRS канал. Маркерният радио-предавател излъчва периодично кратки радиоимпулси, които служат за локализиране в близост на животното на терен с помощта на радио-пеленговане. Антената е монтирана в нашийника и не пречи на животното по никакъв начин. Електронинвест предлага напълно завършена услуга, като предоставя готовите данни на клиента за целият период от договора без никакви ограничения. Възможни са и гъвкави варианти, като изграждане на сървър и БАЗА ДАННИ при клиента. Електронинвест предлага и уникалната възможност за разработка на GPS/GSM тракери за проследяване на животни по специално задание и функционалности на клиента.


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За преглед на pdf файла кликнете тук

Свали