My status
Тракери от серията EBT (28, 45, 70, 90) предназначени за
локализиране и проследяване на птици
За повече информация относно
тракерите от серията EBT (28, 45, 70, 90), кликнете тук.
GPS/GSM/VHF тракер нашийник за проследяване на диви бозайници от серията ЕМТ (200, 350, 500, 800)
За повече информация относно
тракерите от серията EMT (200, 350, 500, 800), кликнете тук.