My status

Проектът „Опазване на световнозастрашени и редки за България птици” стартира официално днес  [ 2012-06-01 ]

1 юни е денят, в който официално стартира проектът на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани „Опазване на световнозастрашени и редки за България птици” по дарителската програма М-Тел ЕкоГрант.

Както вече имахме възможността да ви информираме при подписването на договора с донора, проектът е с продължителност от 7 месеца до края на 2012г. и предвижда маркиране с GPS/GPRS-предаватели на 6 птици и проследяването им в природата след освобождаването.

За маркиране по този проект ще се избират птици, лекувани или излюпени в Спасителния център от родители с трайни увреждания, от световнозастрашени и редки за България видове – полски блатар, осояд, малък креслив орел, малък орел, орел змияр, царски орел, морски орел, бухал, черен лешояд, белоглав лешояд, египетски лешояд, черен щъркел, къдроглав пеликан и др.

Целта на проекта е да допринесе за опазването на биологичното разнообразие на България, чрез работа с индивиди от защитени видове птици и придобиване на актуална научна информация за повишаване нивото и качеството на бъдещите консервационните дейности по опазване на световнозастрашени и редки за България видове.

 

Вече подготвяме първите наши пациенти, които ще освободим маркирани с GPS/GPRS-предаватели. Първопроходците са младият орел-змияр Змиюн, попаднал в спасителния център надупчен от сачми и с фрактура на една от костите на лявото крило и малкият креслив орел Креа, намерен изключително изтощен и слаб, с повредени пера и в невъзможност да лети.

Неочаквано, но напълно разбираемо, към групата на целевите птици се присъедини и белоопашатият мишелов Тео. Спомняте си Тео от кампанията ни „Помощ от приятел”. Въпреки че белоопашатият мишелов не е толкова рядък за България вид, много искаме да натрупаме информация и за този вид птици и да проследим как се адаптира Тео обратно в дивата природа и дали сме си свършили добре работата с неговата рехабилитация. Затова се обърнахме с молба към "Електронинвест"ООД , фирмата, която ще осигури предавателите по проекта и, както се очакваше, инженерите на фирмата не устояха на такъв красавец като Тео и ще ни осигурят един безплатен предавател за него.

Изказваме искрена благодарност към "Електронинвест" ООД и правим последни приготовления за освобождаването на Тео!

Очаквайте информация за освобождаването на Тео и другите ни двама герои, за да може всеки който желае да присъства на тяхното освобождаване, а до тогава, стискайте палци всичко с нашите пациенти да се развива добре.

 


Летящият холандец – белоглав лешояд К07 се завърна в България! [ 2012-02-06 ]

След като бе спасен от наши колеги в Турция, Летящият холандец К07 беше транспортиран обратно в България на 02.02.2012, с еднодневно забавяне, заради тежките метеорологични и пътни условия.

На 14.12.2011 г. нашият приятел и колега д-р Ахмет Кутукчу съобщи, че край Одрин е  уловен наш белоглав лешояд, маркиран с крилометки К07.

Птицата бе настанена в единствения специализиран център за диви животни в Турция през средата на декември, след като бе открита бедстваща във военна база край Одрин. Прегледът, извършен от д-р Кутукчу показа, че за щастие лешоядът няма травми и е готов да бъде пуснат отново.


Холандеца е от зоопарков произход (дарен от зоопарка Amersfoort, Холандия) , в Турция би бил освободен извън сформирана група опитни диви лешояди и би имал малки шансове да се ориентира и оцелее. Затова, въпреки, че високо ценим и благодарим за усилията на колегите в Турция, нашият екип реши, че в най-добър интерес за оцеляването на птицата е тя да бъде транспортирана и пусната на свобода отново в България.  

OЕкипът ни тръгна за Турция навреме, посети своите колеги от Ветеринарния Факултет на Истанбулския Университет и съдейства за транспортирането на няколко бедстващи птици към специализирания спасителен център, който се намира край Караджабей, Бурса.

Вечерта успешно пристигнахме в Центъра край Мраморно море, където бе настанен Холандеца, но при обилен снеговалеж и навявания. На следващият ден пътищата се оказаха затворени от продължаващия сняг и ниски температури, като отпътуването ни назад се оказа невъзможно.

Представителите на местните власти, поканени специално за изпращането на Холандеца пристигнаха едва към обяд. Управниците обещаха да изпратят специален снегорин, който да позволи тръгването на екипажа на следващият ден. Едновременно с това, екипът медии, изпратен чак от Анкара, беше заключен в снежен капан край Бурса и изобщо не успя да достигне Центъра.

За щастие, на следващият ден – 2.2.2012, времето се смили над нас и позволи отпътуването на екипа, заедно с Холандеца.

Късно вечерта, птицата пристигна в Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани – Стара Загора, където ще прекара 30-дневна карантина преди да бъде върната сред събратята си в адаптационната волиера в Балкана. 

От името на проект „Завръщане на лешоядите в България” бихме искали да изкажем специални благодарности на д-р Кутукчу, Озкан Юнер и всички български и турски институции, които съдействата за завръщането на Холандеца.

 


Още един белоглав лешояд жертва на необезопасени стълбове и проводници от електропреносната мрежа [ 2010-11-10 ]

На 7.11.2011 г. мъртъв белоглав лешояд (Gyps fulvus) е открит под стълб с необезопасени проводници от електропреносната мрежа в района на Сливен. 


Мъртвата птица е намерена от сътрудници по проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”, изпълняван от Зелени Балкани с финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Околна среда 2007 – 2013 г.” на ЕС. Този район, като важно място за обитаване от размножаващи се и скитащи царски орли (Aquila heliaca), е част от специализирано проучване за оценка на влиянието, което оказват елементите от електропреносната мрежа върху царския орел и други хищни и реещи се птици. 

 


При локализирането на мъртвия лешояд е видно че птицата е маркирана със жълти крилометки и PVC пръстени. Това доказва че птицата е част от група лешояди, внесени от Испания, която в края на октомври бе освободена в района ПП ,,Сините Камъни, по проект ,,Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България", осъществяван от Зелени Балкани по програма LIFE + на Европейската Общност. Според данни на колегите от LIFE проекта, само за последния месец това е вторият случай на убит от електричество лешояд в района на Сливен. 

Тези данни, резултатите от специализираното проучване в района, както и информацията от други природозащитни организации, показват спешната необходимост от обезопасяването на проводниците и стълбовете на електро преносната мрежа, особено в райони, които са ключови за опазването на птици с висок консервационен статус.


Електропреносен стълб уби осиновения белоглав лешояд Бъркли, както и надеждите на природозащитниците  [ 2011-10-19 ]

С изключително трагичен край завършиха тригодишните приключения на птицата, внесена от Испания и пусната на 14.10.2011 г. в рамките на Вторият национален фестивал на лешоядите в Сливен. 

Птицата е осиновена от пловдивското семейство Ванчеви, които даряват средства за поставянето на скъп GPS/GSM предавател, който да ни помогне да следим адаптацията и поведението на Бъркли на свобода.

Именно предавателят ни помогна да разкрием трагичния край на птицата – сигналите от няколко последователни сигнала на 16-17-18.10.2011 г. показаха, че местоположението на птицата не се променя с часове. Едновременно с това, датчикът, отчитащ скоростта, подаваше сигнали за предавател, обърнат надолу към земята, когато предавателят е по принцип поставен на гърба на лешояда. Последните активни данни от птицата са от около 2км от мястото, където лешояда е намерил смъртта си и показват, че Бъркли се е движел със скорост 83 км/ч в посоката на сблъсъка и на височина 32м над земната повърхност.

Воден от координатите, изпратени от предавателя, нашият екип откри мъртвата птица под стълб от електропреносната мрежа край с. Камен, на 16 км югоизточно от мястото на пускане. 

Бъркли е излюпен през 2009 г. в Кастиля ла Манча, Испания, уловен и изпратен в България през 2010 г. в рамките на проект „Завръщането на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278. Тук той е маркиран и настанен в специална клетка над Сливен, където престоява цяла година, за да се аклиматизира, привикне и приеме скалите на Сините камъни като свой дом. Птицата бе изпратена в небето от своите осиновители – семейство Ванчеви, представители на холандското и немското посолства и много деца.

 


Така един стълб уби мечтите и усилията на десетки природозащитници от цяла Европа, организирали пристигането, посрещането, отглеждането и освобождаването на Бъркли, с надеждата той да се засели в нашата страна. Почивай в мир, Бъркли!


Необезопасените стълбове от електропреносната мрежа се оказват основен убиец на редица редки и защитени видове. Птиците биват убити на място или се мъчат с дни, осакатени и обгорени, докато чакалите и скитащите кучета не сложат край на страданията. Развиващата се електропреносна мрежа в Африка също се оказва като непреодолима паяжина за мигриращите видове, много от които не успяват да преминат през мрежата жици и стълбове. 

Проблемът като цяло е решим – с обезопасяване на стълбовете посредством специални изолатори или постяване на такива стълбове, които не застрашават живота на птиците. Изисква се единствено воля и съдействие от страна на компаниите, обслужващи електропреносните мрежи.

От името на всички любители на птиците и особено от екипа на проекта призоваваме за обезопасяване на електропреносните мрежи, за да спрем трагичните жертви и осигурим завръщането на лешоядите в България!


Два нови белоглави лешояди на свобода за 3ти септември 2011 г. - Международен ден на лешоядите!  [ 2011-09-03 ]

Зелени Балкани и проект "Завръщане на лешоядите в България" LIFE08 NAT/BG/278 отбелязаха деня с мониторинг и подхранване на четирите волиери в Стара планина, а от днес на свобода са още два белоглави лешояда!

 

Тази година над 80 организации от пет континента – Америка (САЩ, Канада), Европа (Великобритания, Испания, Франция, Белгия, България и др.), Африка (ЮАР, Намибия, Кения и др.), Азия (Непал, Индия) и Австралия, със свои кампании ще отбележат инициативата на Работната група за хищните птици – Южна Африка и Тръста за опазване на ястреби във Великобритания.

Проект „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278 на Зелени Балкани, Фондът за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици се включи в  инициативата  със следните събития:

Спасителният център за диви животни в Стара Загора отвори вратите си за всички, желаещи да видят четирите вида лешояди, които някога са се срещали в България – белоглав, черен, египетски и брадат. За съжаление, брадат лешояд днес може да се види само в Центъра, защото от десетки години видът е изчезнал от Балканите. Белоглавият лешояд, който в момента може да се види – К1Т бе вече освободен от волиерата в ПП Сините камъни, но не се присъедини към групата птици в района и, отслабнал и гладен, бе спасен от съвестни граждани в град Сливен.

Едновременни подхранвания и мониторинг на птици от площадките край четирите волиери за адаптация на белоглави лешояди. Ето какви са и резултатите:

  • Врачански Балкан – наблюдавани са 10 от освободените от октомври 2010 г. насам лешояди. От днес в района се е завърнал и KON - птица, която не бе виждана на площадката от около 3 седмици. По стечение на обстоятелствата, тринадесетият лешояд, който бе пуснат днес от тук носи и номера К13.. При отварянето на вратата, К13 се е присъединил към хранещите се на площадката десет лешояда. Пожелаваме му номерът му да му носи много късмет!
  • Централен Балкан – наблюдавани са 5 от общо 8 освободени лешояда. Това са същите 5 птици, които бяха пуснати през октомври 2010 г., след което доброволно се прибраха в клетката за през зимата. През април те излязоха отново и оттогава са в района.
  • Сините камъни - освободен бе лешояд K1R, маркиран с прототипен GPS/GSM предавател. В района днес не са наблюдавани лешояди, вероятно заради лошото време, защото само ден по-рано, на 02.09.2011 на площадката бяха преброени 11 лешояди. Това е сформирана група от птици, освободени от клетките в Сините камъни и Котел, които редовно кръстосват между двете места.
  • Котленска Стара планина – в района на площадката през деня не бяха наблюдавани лешояди, вероятно заради лошото време и ограничената видимост. Въпреки това, привечер се появиха общо 8 птици, вероятно Сливенско-котленската група!

Скитанията на лешоядът К02 - Сливен!Вероятно с К02 са и другите от Котленско-Сливенската група.

Пожелаваме успех на новите два лешояда – K1R и К13, които от днес трябва сами да се спряват с предизвикателствата на живота в дивата природа, но, насърчени от успеха на останалите птици, пуснати в рамките на проект „Завръщане на лешоядите в България”, се надяваме, че и те ще успеят!
Към момента от четирите волиери са освободени общо 51 белоглави лешояда, като е известна съдбата на 26 от тях!


Фрида, белоглавият лешояд, който се завърна от Турция е стигнал... Полша!  [ 2011-08-01 ]

Приключенията на белоглавият лешояд К06 не свършиха с прострелването край Одрин в Турция през Януари 2011 г. След като екипът на проекта Завръщане на лешоядите в България успя да върне птицата в България през март 2011 г. и да я освободи повторно от района на ПП Сините камъни през юни, Фрида е достигнала... Полша!

Фрида бе заснета от полски фотографи и природолюбители в района на с. Дабровица, Полша, които съобщиха, че птицата е в района от 25-28.07.2011 г. Полските колеги съобщиха, че птицата изглежда в здрава и лети добре, а местните жители я приемат много добре и я хранят. За съжаление Фрида допускала хората доста близо, което може да се превърне в проблем за по-нататъшното й странство.

 

Сигналът дойде през фотофорум, където снимките на Фрида бяха едновременно забелязани и изпратени до екипа ни от колегата Стефан Аврамов и унгареца Istvan Balasz. Интересното в случая е, че сигналът за бедстващата Фрида в Турция бе получен отново от наши унгарски колеги – Tamas Eniko Anna.

Фрида е една от най-големите приключенки от всичките 46 птици, освободени в рамките на проект Завръщане на лешоядите в България LIFE08 NAT/BG/278. 
Птицата е млад белоглав лешояд, излюпен през 2008 г. в Албакате, Испания и изпратен в България през март 2009 г., за да стане част от пилотна петгодишна програма за възстановяване на белоглавите лешояди като гнездящ вид в Стара планина. 
Птицата бе пусната в рамките на проект Завръщане на лешоядите в България в района на ПП Сините камъни през октомври 2010 г. През януари 2011 г. лешоядът бе открит прострелян в района на Одрин, възстановен и стабилизиран благодарение на турските власти и колеги от Истанбулския университет. Експертите решиха, че въпреки грижите и усилията на нашите турски колеги от Истанбулския Университет, птицата ще има най-големи шансове, ако бъде повторно освободена отново от Природен Парк Сините камъни. След едномесечно ходене по мъките и благодарение на съдействието на д-р Йозге Ердоган, д-р Ахмет Кутукчу, г-н Озкан Юнер, Българската Агенция по Безопасност на Храните, МОСВ и турските власти птицата бе успешно транспортирана в България през март 2011 г. Тогава К06 получи и името си – Фрида, премина едномесечен карантинен период в Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани – Стара Загора и отпътува към адаптационната волиера в ПП Сините камъни.
На 13.06. Фрида получи втори шанс, като бе освободена от волиерата. За разлика от други шест белоглави лешояди, които се задържаха в района, Фрида отново е избрала приключенията.

 

След като забърка чудесна международна история – испанска птица, освободена от България, лекувана в Турция, за която сигнализират унгарски колеги, Фрида намеси и Полша!

Екипът на проект Завръщане на лешоядите в България би искал да изкаже своята благодарност за колегите, които ни изпратиха информация и снимки за птицата и особено на Istvan Balazs, Ohad Hatzove, Zbigniew Kajzer и Стефан Аврамов.


Първи белоглави лешояди на свобода в Стара планина! [ 2010-10-28 ]

На 27-ми октомври 2010 г. бяха отворени едновременно клетките във Врачански Балкан, Централен Балкан, Сините камъни и Котел, за да бъдат освободени общо 26 белоглави лешояди, внесени от Испания в рамките на проект Завръщане на лешоядите в България!

 


Екипът на проект „Завръщане на лешоядите в България”, финансиран от инструмента LIFE на Европейската Общност поздравява всички природолюбители и ентусиасти с историческия момент на първото координирано освобождаване на белоглави лешояди в Стара планина.
Събитието протече под патронажа на Вицепрезидента на Република България - ген. Ангел Марин..

Специално за случая обръщение отправи Янез Поточник, европейски комисар по околна среда (посланието може да видите след новината)

Преди пускането в четирите волиери във Врачански Балкан, Централен Балкан, Сливен и Котел се намираха общо 56 белоглави лешояди, осигурени от Фондацията за консервация на лешоядите, Майорка, Испания; Зоопарка в Злин, Чехия и Фонда за дивата флора и фауна. Две от птиците са и дългогодишните обитатели на Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани – Стара Загора. 

На 27ми октомври едновременно бяха отворени вратите на четирите волиери, за да могат 26 от птиците сами да изберат кога да напуснат клетките. Останалите 30 птици ще останат във волиерите, защото се бяха внесени едва през юли тази година и се нуждаят от още време за адаптация и аклиматизация. Освен това се надяваме оставащите лешояди да задържат освободените птици в района, така че да могат да бъдат редовно подхранвани и наблюдавани от екипа на проекта.

 


В центъра на медийното внимание бе адаптационната волиера в ПП Сините камъни, където повече от шестдесет деца, заедно с представители на Фондацията за опазване на лешоядите, Майорка, Испания; Областния управител на Сливен, г-н Кавръков; директора на РИОСВ Стара Загора – г-жа Пенка Начева и много други гости и приятели пуснаха предварително подготвени два лешояда и отвориха волиерата за останалите пет, които ще бъдат освободени край Сливен. 

В края на деня стана ясно, че на свобода са вече 7 лешояди – един е напуснал сам волиерата във Врачански Балкан, наблюдавана от нашите колеги от Дружеството за защита на хищните птици, два бяха пуснати в Сливен и други четири птици са на свобода край Котел, където са колегите от Фонда за дивата флора и фауна. Очакваме с нетърпение излитането и на останалите птици!

Всички белоглави лешояди, пуснати в рамките на проекта са маркирани с жълти PVC марки, закрепени за двете им крила, с комбинация от черни букви и цифри, които се виждат добре в полет или когато птицата е кацнала. Всяка птица носи и жълт пластмасов пръстен с номер еднакъв с този на крилната марка. Освен това 7 от лешоядите ще носят специални радио-предаватели и един прототипен GPS предавател, разработен от Зелени Балкани и "Електронинвест" ООД, които помагат да се проследи тяхното движение и разселване на свобода. Така всяка от птиците, може да бъде лесно разпозната в природата.

След освобождаването в Сливен, всички гости слязоха в града, където бе открит първия Фестивал на белоглавия лешояд в центъра на града. Десетки граждани и гости на Сливен получиха информационни материали, разгледаха макети на лешояди в действителни размери, пера и гипсови яйца, а най-малките рисуваха и оцветяваха лешояди.

Благодарим на ОДЗ Елица за чудесната програма, с която откриха тържеството, за многото усмивки и настроение, които раздаваха на информационния щанд.

Благодарим на колегите от Фондацията за консервация на лешоядите за осигуряването на птиците и дългогодишното успешно сътрудничество!

Благодарим на ПП Сините камъни за тяхната неоценима подкрепа при организацията и провеждането на пускането. Благодарим на десетките доброволци и приятели на Зелени Балкани, които бяха на щандовете и рисуваха и пяха с децата на Сливен.

ПРОЕКТИ